Καταχωρίστε τις Φωτογραφίες σας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία Φωτογραφίας/ών
Προσθέστε φωτογραφίες 

Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι 6 φωτογραφίες

Στείλτε τις δικές σας εικόνες σε μορφή jpeg και μέγεθος 1024 x 768. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ποιότητα στη δημοσίευση, παρακαλούμε οι φωτογραφίες σας να είναι καθαρές, χωρίς στίγματα και χωρίς ημερομηνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εικόνες που στέλνετε πρέπει να είναι δικές σας, δηλαδή πρέπει να σας ανήκουν τα δικαιώματά τους.

Οι φωτογραφίες σας θα δημοσιευθούν το συντομότερο δυνατόν στην παρούσα ενότητα ενώ το in.gr διατηρεί το δικαίωμα να τις αναδημοσιεύσει και σε οποιαδήποτε άλλη ενότητά του ή να επιτρέψει ελεύθερα την αναδημοσίευσή τους από άλλους δικτυακούς τόπους.

Αυτά τα πεδία είναι υποχρεωτικά